mac790

100 tekstów – auto­rem jest mac790.

Kot

dzień szyb­ko przeis­toczył się w noc

krew ostygła
zab­rakło mi życia do przeżycia

zjadł mnie czar­ny kot 

wiersz • 29 listopada 2016, 12:53

Wołanie

cmen­tarny wiatr
wie­czo­rem mnie woła
sos­no­wa je­sion­ka już gotowa

wy­cięty z ra­my życia
tam gdzie spokój i cisza
będę nasłuchi­wał ser­ca bicia

w sar­ko­fagu marzeń
cię odnajdę
znów będziemy śmiać się razem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 listopada 2016, 23:12

Nieuchwytny

nieu­chwyt­ny uśmiech
jest jak za­pom­niany Bóg nie mie­szka tu

złodziej czasu
skry­wa w słowach nóż

drzwi do jutra
ot­wiera krop­la krwi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2016, 21:50

Park

w par­ku snów
drze­wa szep­czą two­je imię

do­dały je do swoich opo­wieści
o tych co odeszli 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2016, 22:06

Tchnienie

za zmie­rzchu drzwiami
odeb­ra­no mi sny

w od­dechu ago­nii
od­na­lazłem początek no­wej drogi 

wiersz • 8 listopada 2016, 19:53

Galaktyka

dru­gie ja is­tnienia wyłania się pazurem
z kos­miczne­go pyłu zapomnienia

od­legła galaktyka
hiobo­wego płomienia roz­kwi­ta w cieniach 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 listopada 2016, 21:25

Jezioro

jes­tem kamieniem
rzu­conym w zimną wodę

cze­kam na dnie jeziora
aż wy­ciągnie mnie miłości dłoń 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 listopada 2016, 20:33

Wieczorną porą

so­wa pu­ka w okno
zły omen wie­czorną porą

ktoś kręci się w mroku
jak łza w żałob­nym oku

błys­ka­wice tną ciem­ne sza­ty nocy
grzmo­ty ścięta głowa się toczy

spójrz mi w oczy a zo­baczysz morderce
jak macza pędzel we krwi i ma­luje nim sny

już dob­ra­noc mówię ci śpi kocha­nie śpi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 listopada 2016, 22:37

Na cyku

po pier­wszym łyku
oczy zabłysły
po drugim
ser­ce już jej imię szeptało
po trzecim
w us­tach tańczyły już nasze języki

upi­ty miłością chodziłem wiosną
la­tem trzeźwiałem
je­sienią już tyl­ko z ka­cem sam zostałem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 listopada 2016, 21:53

Myśl

za bramą umysłu
roz­ciąga się wszechświat

tak wielki
a mieści się w ludzkiej głowie

może jes­teśmy tylko
czyjąś myślą w kosmosie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 listopada 2016, 20:28

mac790

mac790

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

15 listopada 2016, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Wołanie

11 listopada 2016, 23:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Nieuchwytny

5 listopada 2016, 12:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Galaktyka

5 listopada 2016, 05:40Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Jezioro

2 listopada 2016, 22:20Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Na cy­ku

2 listopada 2016, 21:16Cris sko­men­to­wał tek­st Myśl

31 października 2016, 13:46Cris sko­men­to­wał tek­st Póki płoną znicze

28 października 2016, 23:25Cris sko­men­to­wał tek­st Przejście

25 października 2016, 14:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiatr

25 października 2016, 00:40Cris sko­men­to­wał tek­st Wiatr